Karakia Timatanga – Beginning Prayer

Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata
Hai ārahi i ā tātou mahi
Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā
Kia mau kia ita
Kia kore ai e ngaro
Kia pupuri
Kia whakamaua
Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!

Allow one’s spirit to exercise its potential
To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions
Take hold and preserve it
Ensure it is never lost
Hold fast.
Secure it.
Draw together! Affirm!


Karakia Whakamutunga – Ending Prayer

Kia Tau
Ki a tatou katoa
Te atawhai o to tatou Ariki
A ihu Karaiti
Me te aroha o te Atua
Me te whiwhinga tahitanga
Ki te Wairua Tapu
Ake, ake ake
Amine

May the grace
Of our Lord Jesus Christ,
the love of God,

and the fellowship of the Holy Spirit
Be with us all
ever more
Amen

Karakia mo te kai – A Karakia for before we eat

Karakia mo te kai Words